Klasa patronacka na Europejskim Forum Ochrony Zdrowia!!

Nadrzędna kategoria: Oferta Gimnazjum nr 2 Kategoria: Klasa PATRONACKA
Opublikowano

Młodzież klasy patronackiej uczestniczyła w interdyscyplinarnej międzynarodowej dyskusji o roli, znaczeniu, celu i kierunkach rozwoju nowoczesnej ochrony zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 
Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrands 18 - 19 marca 2016.

 

Opracowała: Agnieszka Twardowska