Kolejne szkolenie RKO

Nadrzędna kategoria: Oferta Gimnazjum nr 2 Kategoria: Klasa PATRONACKA
Opublikowano

22 marca 2016 odbyło się kolejne szkolenie RKO.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.
Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia.
Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

Opracowała: Agnieszka Twardowska