tabliczka unesco mala

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

  • problemów światowych,
  • edukacji globalnej,
  • edukacji dla pokoju i praw człowieka,
  • edukacji międzykulturowej (dialog kultur i religii). 

        W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

 


 

VII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

       

       12 grudnia 2018r. w auli naszej szkoły ZSO nr 5 odbyła się  VII edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki -Szulik oraz ZNP Oddział Zabrze Sekcja Bibliotekarska.

       Gośćmi naszymi byli: Pan Dariusz Walerjański, radny miasta Zabrze, historyk, przewodniczący Jury konkursowego, który wygłosił wykład na temat „ZABRZE – KAMIENNA KSIĘGA”, Pan Jan Pawluch, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Teresa Ładoś, Inspektor w Wydziale Oświaty oraz Pani Róża Mordyńska, Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Oddział Zabrze.

       Konkursowi towarzyszyła wystawa starych fotografii Zabrza udostępniona przez Zabrzańskie Muzeum Miejskie   W konkursie brało udział: 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 5 liceów ogólnokształcących i 2 technika.


 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

    ZSO nr 5 w Zabrzu każdego roku bierze udział w międzynarodowej akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest na całym świecie w lutym!

    Jedną z nich były  warsztaty dla całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli i rodziców, które przeprowadziła Fundacja Nowoczesna Polska w ramach Projektu CYBERNAUCI. Uczestnicy akcji wzięli udział w  profesjonalnych zajęciach dotyczących właściwych postaw w Internecie. „SID at school 2018" - to natomiast nazwa Projektu eTwinning, który został zarejestrowany w ramach trwającej akcji. Wraz z partnerami z Litwy i Bułgarii dzieliliśmy najlepsze praktyki związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day.Realizując projekt międzynarodowej współpracy szkół podjęliśmy szereg inicjatyw. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na logo projektu, który nasza szkoła wygrała, uczniowie wzięli udział w quizach wiedzy o bezpiecznym Internecie, wykonali plakaty  promujące właściwe postawy oraz wzajemnie się poznali. Nauczyciele partnerskich szkół natomiast, mieli okazję by podzielić się dobrymi praktykami z zakresie działań promujących bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni i technologii informacyjno-komunikacyjnych.


 

VI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

    8 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole VI edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu. Jak w poprzednich edycjach Pan Dariusza Walerjański, historyk, przewodniczący Jury konkursu wygłosił ciekawy wykład na temat „Złoto, srebro, żelazo – zabrzańskie skarby”. Konkursowi towarzyszyła również wystawa akwareli Pana Józefa Jonika Pt. „Zabrzańskie dworce kolejowe – pożegnanie z parowozem”.


 

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2017

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji UNESCO z tej okazji biblioteki zorganizowały
dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty - "Poezjoterapia".
Tworzyliśmy przy nastrojowej muzyce własne wiersze z wycinków, z gazet.


 

PROBLEMY EKOLOGII

        4 czerwca 2016 roku na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu odbył się IV Elektropiknik. Jak zawsze celem wiodącym była zbiórka śmieci elektrycznych i elektronicznych od okolicznych mieszkańców.
    W sposób twórczy, kreatywny, naukowy włączyli się uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Można było uczestniczyć w warsztatach geograficznych i poznać minerały, ich właściwości. Matematycznie można było rozwijać wyobraźnię przestrzenną poprzez budowanie brył z gazet. Gazety okazały się również świetnym materiałem do produkcji kwiatów, wianków, poezjoterapii. Na stoisku biologicznym uczennice prezentowały preparaty biologiczne. Poloniści i bibliotekarze ożywiali książki, które dla jednych nie mają wartości, a inni nadadzą im nowe życie. Językowcy zaproponowali moc zabawy, nauki. Reklamowała się klasa patronacka Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, uświadamiając zainteresowanych tematem transplantacji. Szkolna grupa pierwszej pomocy prezentowała resuscytację. Wszystko to odbywało się w oprawie rozgrywek sportowych - zawodów piłki nożnej.