tabliczka unesco mala

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

  • problemów światowych,
  • edukacji globalnej,
  • edukacji dla pokoju i praw człowieka,
  • edukacji międzykulturowej (dialog kultur i religii). 

        W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

 

{gallery}2020_unesco_wstep{/gallery}


 

40 - lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

22 września 2018 roku świętowaliśmy obchody, jubileuszu 70-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, a także 40 -lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W uroczystosciach w Domu Muzyki i Tańca wzięła udział Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO z Warszawy.

Pani Małgorzata Herbich  Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO

   70 - lecie II LO

PAni Małgorzata Herbich  Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO wraz z T. Kaszą i D. Myl szkolnymi koordynatorkami ds. UNESCO


 

DEBATY OXFORDZKIE 2019

      W dniach 2-3 marca 2019 r. odbył się II Charytatywny Turniej Debat Oksfordzkich "Debatuj z sercem", którego celem było nie tylko propagowanie idei debaty oksfordzkiej, ale przede wszystkim zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca na rajd rowerowy po ziemi świętokrzyskiej.
 
debaty 2019     debaty 2019 2

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2018

     21 marca kolejny Światowy Dzień Poezji UNESCO. Biblioteka zorganizowała zajęcia "Poezjoterapii" czyli tworzenie własnej poezji przy pomocy wycinków z gazet w taktach muzyki relaksacyjnej .

Poezjoterapia 2018 1    Poezjoterapia 2018 2


 

VII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

       

       12 grudnia 2018r. w auli naszej szkoły ZSO nr 5 odbyła się  VII edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki -Szulik oraz ZNP Oddział Zabrze Sekcja Bibliotekarska.

       Gośćmi naszymi byli: Pan Dariusz Walerjański, radny miasta Zabrze, historyk, przewodniczący Jury konkursowego, który wygłosił wykład na temat „ZABRZE – KAMIENNA KSIĘGA”, Pan Jan Pawluch, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Teresa Ładoś, Inspektor w Wydziale Oświaty oraz Pani Róża Mordyńska, Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Oddział Zabrze.

       Konkursowi towarzyszyła wystawa starych fotografii Zabrza udostępniona przez Zabrzańskie Muzeum Miejskie   W konkursie brało udział: 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 5 liceów ogólnokształcących i 2 technika.