tabliczka unesco mala

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

  • problemów światowych,
  • edukacji globalnej,
  • edukacji dla pokoju i praw człowieka,
  • edukacji międzykulturowej (dialog kultur i religii). 

        W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

 


 

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2017

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji UNESCO z tej okazji biblioteki zorganizowały
dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty - "Poezjoterapia".
Tworzyliśmy przy nastrojowej muzyce własne wiersze z wycinków, z gazet.


 

V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU

 

V edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu odbyła się 7 grudnia 2016r. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu.
Uczestnicy mieli okazję nie tylko sprawdzić, ale również pogłębić swoją wiedzę. Imprezę uświetnił wykład na temat „Zabrze – miasto z przeszłości światłem malowane”, historyka, pana Dariusza Walerjańskiego, przewodniczącego Jury konkursu.
Jak co roku konkursowi towarzyszyła także wystawa akwareli Pana Józefa Jonika. W tym roku pt."Kanał sztolniowy oraz parki wypoczynkowe w Zabrzu" . 

W finale konkursu wzięli udział przedstawiciele 8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali 20 minutowe testy związane z historią i kulturą naszego miasta. Wyłonieni po części pisemnej uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych miejsc w Zabrzu, a gimnazjaliści brali udział w loterii pytań.


 

DZIEŃ TOLERANCJI UNESCO 2015

22 grudnia 2015r. odbył się Dzień Tolerancji UNESCO. Uczniowie przedstawiali zwyczaje i obyczaje świąteczne w różnych krajach. Na stoiskach znalazły się ciekawe potrawy, charakterystyczne ozdoby świąteczne oraz życzenia świąteczne w różnych językach.


 

WIECZÓR Z POEZJĄ 2015

W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Poezji proklamowany przez UNESCO. W ramach "Wieczoru z poezją" odbyły się wykłady o poezji prowadzone przez uczniów i nauczycieli oraz warsztaty dramy, poezji śpiewanej, poezjoterapii i plastycznej interpretacji poezji. Całość uświetniały występy wokalne uczniów. Panowała miła i twórcza atmosfera. Na koniec wyniki prac grup warsztatowych zostały zaprezentowane szerokiemu gronu w auli.