Od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji muszą uczestniczyć w projekcie edukacyjnym.

Informacja o realizacji danego projektu będzie zamieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum, natomiast sposób realizacji projektu i zaangażowanie będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

W naszej szkole uczniowie realizują obowiązkowy projekt edukacyjny w klasach drugich. Została im przedstawiona lista tematów wraz z opiekunami, będącymi mentorami danego tematu i udzielającymi wskazówek dotyczących realizacji danego projektu. Zadaniem uczniów jest dobranie się w zespoły od 3 do 6 osób, wybranie tematu oraz zgłoszenie się do opiekuna. Ten udzieli dalszych informacji dotyczących realizacji danego zagadnienia.

Praca metodą projektu ma być nie tylko możliwością zgłębienia swojej wiedzy na dany temat, ale również okazją do nauczenia się zasad współpracy, podziału obowiązków, odpowiedzialności oraz publicznej prezentacji swojej pracy. Każdy projekt musi bowiem zakończyć się jego upublicznieniem. Formy mogą być różne w zależności od opracowywanego tematu oraz pomysłowości uczniów.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZMIANY W OCENIANIU ZACHOWANIA

(uwzględniające zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego)