Terminy naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 37

Nadrzędna kategoria: Rekrutacja Kategoria: Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 37
Opublikowano
Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia

do 9 maja 2017 r.

od 19 czerwca

do 20 czerwca 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt.1, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

od 10 maja

do 15 maja 2017 r.

od 21 czerwca

do 23 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 czerwca 2017 r. 10 lipca 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 7 czerwca

do 9 czerwca 2017 r.

Od 11 lipca od 12 lipca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 czerwca 2017 r. 13 lipca 2017 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 37

Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej szkoły szkoły podstawowej