REKRUTACJA

2019/2020

 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.

Dotyczy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych ogólnodostępnych,
prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

Uchwała Rady Miasta

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej,
prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020 uczniów do
klasy siódmej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze,
powstałej 
z przekształcenia gimnazjum

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole
podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach,
prowadzonych przez 
Miasto Zabrze

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W ZABRZU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W ZABRZU

WNIOSEK O PRZYJECIE DO KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W ZABRZU 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze


 

Rekrutacja do klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu!

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klasy czwartej!

 

Wnioski rodziców kandydatów przyjmowane będą od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r.50802571 2385297331540617 7368691393348239360 n

Oferujemy:

Dobrze wyposażone, multimedialne pracownie przedmiotowe

Nowo otwartą "Zieloną pracownię"

Innowacyjne programy nauczania:

- z informatyki

- z przedmiotów przyrodniczych

- z języka angielskiego

Szeroką ofertę zajęć dodatkowych, w tym:

- kodowanie (programowanie) z elementami robotyki

- zajęcia przyrodnicze w pracowniach multimedialnych

- zajęcia sportowe (tenis, karate)

Nowoczesną salę gimnastyczną

E - dziennik

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera!

Dysponujemy wieloma pomieszczeniami - świetlicowymi, klasowymi!
Umożliwiamy realizację 
zainteresowań, bo


UCZEŃ Z PASJĄ + NAUCZYCIEL Z PASJĄ = SZKOŁA Z PASJĄ

 

Zarzadzenie Prezydent Miasta Zabrze

Wniosek


Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 37!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu
serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 13 marca 2019 roku o godzinie 17.00.

W programie między innymi:


- zajęcia plastyczne
- skręcanie balonów
- zajęcia taneczne
- śpiew przy dźwiękach gitary
- zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- warsztaty kodowania z naszymi robotami - OZOBOTAMI

Dzień Otwarty to również doskonała okazja do rozmów z nauczycielami oraz poznania bazy dydaktycznej szkoły.

Zapraszamy!

dzienotwarty


Rekrutacja do klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu!

21616204 1458952954182608 5020157821724641101 n

Zapraszamy do klasy siódmej!

 

Znajdziesz u nas nauczycieli egzaminatorów, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z programowania, a na lekcjach języka angielskiego będziesz realizował innowację:

"Multimedialny świat inspiracji do nauki - wykorzystanie filmu, piosenki i internetu w nauce języka angielskiego".

technology 2636253 1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja przebiega w okresie od 1 marca do 14 marca 2019 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJIhttps://www.zso5.zabrze.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-szkoly-podstawowej-nr-37