DOŁĄCZ DO NAS!

Nadrzędna kategoria: Rekrutacja Kategoria: Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego
Opublikowano

brazowe liceum 2020

 

            KLASA PRZYRODNICZA

                          pod patronatem

Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca  

ze zwiększoną liczbą godzin matematyki


(więcej o klasie)

 KLASA HUMANISTYCZNA

pod patronatem

      Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu

                        z edukacją medialną

                (więcej o klasie)

ROZSZERZANE PRZEDMIOTY  

                         biologia, chemia

                    i do wyboru (1 albo 2): 
                 geografia, język angielski

          język polski, wiedza o społeczeństwie

                     i do wyboru (1 albo 2):
                 geografia, język  angielski

       PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI

                         język polski,
                        matematyka,
                         język obcy,
                        informatyka

                           język polski, 
                           matematyka, 
                             język obcy, 
                  wiedza o społeczeństwie

Dwójka - Inny Wymiar Nauki

Szczegółowe informacje na stronie poświęconej rekrutacji:

rekrut2020

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji
odpowiadają codziennie pracownicy sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Agnieszka Gurnacz,
udziela informacji w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 - 15.00.

tel.: 32 271 27 66