W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy dwie klasy pierwsze dla uczniów, 
którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej.

 

KLASA

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA  
 
 

Grupa humanistyczna

  

Od klasy pierwszej uczniowie uczą się 
wiedzy o społeczeństwie na poziomie  rozszerzonym,

deklarują także wybór jednego (1) albo dwóch (2) rozszerzeń spośród następujących przedmiotów:

język obcy

(j. angielski / j. niemiecki / j. francuski / j. włoski)

historia

geografia

drugi język obcy

język polski

Grupa językowa

 

Od klasy pierwszej uczniowie uczą się 
języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

deklarują także wybór jednego (1) albo dwóch (2) rozszerzeń spośród następujących przedmiotów:

język obcy

(j. angielski / j. niemiecki / j. francuski / j. włoski)

historia

geografia

drugi język obcy

wiedza o społeczeństwie

 

   

 

 

 

 

 

 

 

KLASA

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Grupa matematyczna

  

Od klasy pierwszej uczniowie uczą się
matematyki na poziomie  rozszerzonym,

deklarują także wybór jednego (1) albo dwóch (2) rozszerzeń spośród następujących przedmiotów:

język obcy

(j. angielski / j. niemiecki / j. francuski / j. włoski)

biologia

informatyka

chemia

fizyka

geografia

 

Grupa przyrodnicza

 

Od klasy pierwszej uczniowie uczą się
biologii na poziomie rozszerzonym,

deklarują także wybór jednego (1) albo dwóch (2) rozszerzeń spośród następujących przedmiotów:

język obcy

(j. angielski / j. niemiecki / j. francuski / j. włoski)

matematyka

informatyka

chemia

fizyka

geografia

Punkty przyznawane w rekrutacji za oceny:

z języka polskiego, matematyki, najlepszej z języka obcego i informatyki

 

Regulamin rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu
dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.

 

 

ulotka2019

 2019podst

 

CZYM JEST STEM?

stem1

STEM – cztery litery przyszłości!

STEM to dziedziny, w których specjaliści są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Taki trend, według prognoz światowych, ma utrzymać się przez kolejne 20 lat. Realizowane w naszej szkole projekty mają zachęcić młodzież do podejmowania dalszego kształcenia w tych dziedzinach, dlatego współpracujemy m.in. z Politechniką Śląską i Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Ponadto prowadzimy zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, stosując innowacyjne metody pracy. Dzięki temu zostaliśmy uhonorowani nagrodą w Międzynarodowym Konkursie STEM4YOU Competition jako jedna z najbardziej innowacyjnych placówek oświatowych w Europie!

Nauczymy Cię umiejętnie korzystać z osiągnięć współczesnej nauki. Zostaniesz MISTRZEM KODOWANIA dzięki zajęciom programowania z elementami robotyki.

Poznasz tajniki chemii i przyrody w praktyce.

 

Przygotujemy Cię do studiowania na następujących kierunkach:

MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, KIERUNKI INŻYNIERYJNE, MATEMATYKA, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA

 

DLA HUMANISTÓW

dla humanistow

Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu!

Prowadzone w naszej szkole zajęcia i realizowane projekty oprócz nabywania konkretnej wiedzy kształtują pożądane przez pracodawców umiejętności miękkie. Zaliczają się do nich: komunikatywność, kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w grupie i gotowość do działania.

Nasze sztandarowe i długoletnie projekty to debaty oksfordzkieprogram szkół stowarzyszonych UNESCO, konkursy Wiedzy o Zabrzu i Wiedzy o Języku Polskim, wymiana międzynarodowa, zajęcia teatralne i wiele innych.

Debaty oksfordzkie przygotowują do wystąpień publicznych, oswajają, hartują, dodają odwagi nawet najbardziej nieśmiałym mówcom. W przyszłości żadna rozmowa kwalifikacyjna nie będzie już dla Ciebie stresem ani wyzwaniem.

Stałym elementem funkcjonowania naszej szkoły jest również wolontariat. Realizujemy go we współpracy m.in. z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca.

 

Przygotujemy Cię do studiowania na następujących kierunkach:

PRAWO I ADMINISTRACJA, STUDIA FILOLOGICZNE, TURYSTYKA, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA, PSYCHOLOGIA, FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW, DYPLOMACJA EUROPEJSKA