Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

w roku szkolnym 2018/2019

 

STRONA REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!


(Według rankingu miesięcznika PERSPEKTYWY - 2017)

26230732 1753462301390793 5040742980383526149 n

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - INNY WYMIAR NAUKI!

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.
Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.
Jesteśmy wśród 100 najlepszych śląskich liceów – według rankingu „Perspektyw”.
Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. Marian Zembala.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

 

27 marca 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 podpisał umowę z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Celem współpracy jest popularyzacja kształcenia technicznego.

ZSO nr 5 kładzie szczególny nacisk na działalność klas STEM, w związku z tym współpraca    z Politechniką ma  duże znaczenie w procesie kształcenia uczniów deklarujących chęć poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Szkoła proponuje uczniom wycieczki dydaktyczne, udział w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz zajęcia warsztatowe w  pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Zdjęcia: Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska

 

W dniu 19 marca 2015 roku, nastąpiło uroczyste podpisanie 
UMOWY PATRONACKIEJ 
pomiędzy  
Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.

 

Nasza szkoła stara się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego dalszemu kształceniu, 
motywuje go do samodzielności oraz przygotowuje do aktywności w środowisku lokalnym i w świecie współczesnym.


ulotka1 2018

ulotka2 2018

 

plakatLO2018

  

 

CZYM JEST STEM?

stem1

STEM – cztery litery przyszłości!

STEM to dziedziny, w których specjaliści są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Taki trend, według prognoz światowych, ma utrzymać się przez kolejne 20 lat. Realizowane w naszej szkole projekty mają zachęcić młodzież do podejmowania dalszego kształcenia w tych dziedzinach, dlatego współpracujemy m.in. z Politechniką Śląską i Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Ponadto prowadzimy zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, stosując innowacyjne metody pracy. Dzięki temu zostaliśmy uhonorowani nagrodą w Międzynarodowym Konkursie STEM4YOU Competition jako jedna z najbardziej innowacyjnych placówek oświatowych w Europie!

Nauczymy Cię umiejętnie korzystać z osiągnięć współczesnej nauki. Zostaniesz MISTRZEM KODOWANIA dzięki zajęciom programowania z elementami robotyki.

Poznasz tajniki chemii i przyrody w praktyce.

stem

Przygotujemy Cię do studiowania na następujących kierunkach:

MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, KIERUNKI INŻYNIERYJNE, MATEMATYKA, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA

 

DLA HUMANISTÓW

dla humanistow

 

Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu!

Prowadzone w naszej szkole zajęcia i realizowane projekty oprócz nabywania konkretnej wiedzy kształtują pożądane przez pracodawców umiejętności miękkie. Zaliczają się do nich: komunikatywność, kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w grupie i gotowość do działania.

Nasze sztandarowe i długoletnie projekty to debaty oksfordzkieprogram szkół stowarzyszonych UNESCO, konkursy Wiedzy o Zabrzu i Wiedzy o Języku Polskim, wymiana międzynarodowa, zajęcia teatralne i wiele innych.

Debaty oksfordzkie przygotowują do wystąpień publicznych, oswajają, hartują, dodają odwagi nawet najbardziej nieśmiałym mówcom. W przyszłości żadna rozmowa kwalifikacyjna nie będzie już dla Ciebie stresem ani wyzwaniem.

Stałym elementem funkcjonowania naszej szkoły jest również wolontariat. Realizujemy go we współpracy m.in. z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca.

fsccs

Przygotujemy Cię do studiowania na następujących kierunkach:

PRAWO I ADMINISTRACJA, STUDIA FILOLOGICZNE, TURYSTYKA, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA, PSYCHOLOGIA, FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW, DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

PROFILE KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE

ZAWSZE ZGODNE Z RYNKIEM PRACY!

DWÓJKA otwiera horyzonty i uczy twórczego myślenia!


 


 

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

(Według rankingu miesięcznika PERSPEKTYWY)

26230732 1753462301390793 5040742980383526149 n

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - INNY WYMIAR NAUKI!

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.
Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.
Jesteśmy wśród 100 najlepszych śląskich liceów – według rankingu „Perspektyw”.
Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. Marian Zembala.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!