Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

 

 

 

ULOTKA REKRUTACJA ok

ULOTKA REKRUTACJA ok2

 

 

 Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
dotycząca rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

  

- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – szkoły ponadpodstawowe

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego/

- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - szkoły ponadgimnazjalne

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-ponadgimnazjalne/


 

STRONA REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 


II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!


(Według rankingu miesięcznika PERSPEKTYWY - 2017)

26230732 1753462301390793 5040742980383526149 n

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - INNY WYMIAR NAUKI!

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.
Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.
Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. Marian Zembala.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

 

27 marca 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 podpisał umowę z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Celem współpracy jest popularyzacja kształcenia technicznego.

ZSO nr 5 kładzie szczególny nacisk na działalność klas STEM, w związku z tym współpraca    z Politechniką ma  duże znaczenie w procesie kształcenia uczniów deklarujących chęć poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Szkoła proponuje uczniom wycieczki dydaktyczne, udział w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz zajęcia warsztatowe w  pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Zdjęcia: Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska

 

W dniu 19 marca 2015 roku, nastąpiło uroczyste podpisanie 
UMOWY PATRONACKIEJ 
pomiędzy  
Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.

 

 

Nasza szkoła stara się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego dalszemu kształceniu, 
motywuje go do samodzielności oraz przygotowuje do aktywności w środowisku lokalnym i w świecie współczesnym.

 

PROFILE KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE

ZAWSZE ZGODNE Z RYNKIEM PRACY!

DWÓJKA otwiera horyzonty i uczy twórczego myślenia!

 

ulotka2019

 

Dwójka - Inny Wymiar Nauki
superprodukcja uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu