ZASADY REKRUTACJI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


DO:

 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZABRZU

 (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

 

  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

(do klas pierwszych i siódmej)