Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący - Katarzyna Jarzębska - Andzel
Księgowa - Izabela Fojcik - Radomska
Sekretarz - Michał Żuk