Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący - Anna Krajnik

Skarbnik -  Katarzyna Jarzębska - Andzel

Sekretarz - Marzena Kasprzak