W roczniku naukowym - Przedsiębiorczość-Edukacja 2016 ukazał się artykuł naszego nauczyciela!

Kategoria: PUBLIKACJE NASZYCH NAUCZYCIELI
Opublikowano

Rola Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – artykuł w roczniku naukowym Przedsiębiorczość-Edukacja / Entrepreneurship-Education 2016.

Autor: Krystian Sowislok – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości