"Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym"

Kategoria: PUBLIKACJE NASZYCH NAUCZYCIELI
Opublikowano

"Bibliotece Centrum Informacji" nr 3 z 2013r. ukazał się artykuł nauczyciela bibliotekarza II LO w Zabrzu p. Teresy Kaszy i Gimnazjum  nr 2 w Zabrzu  p. Danuty Myl zatytułowany "Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym".

Pani Kasza jest również autorką następujących artykułów:

"Biblioteka Centrum Informacji"

nr 4/2011 - "Zintegrowany system biblioteczny Koha",

"Biblioteka w Szkole" ukazały się:

2/2012 "Historia książki i praw autorskich” w formie prezentacji - projekt uroczystości bibliotecznej dla szkoły ponadgimnazjalnej,
5/2013 "Młodzież czyta dzieciom",
6/2013 "Współpraca bibliotek na poziomie lokalnym",
9/2013 "Międzyszkolny konkurs wiedzy o Zabrzu".