Edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego.

Kategoria: PUBLIKACJE NASZYCH NAUCZYCIELI
Opublikowano

Pani Agnieszka Sporysiak opracowała scenariusze lekcji dla języka angielskiego, dotyczące zagadnień edukacji globalnej, w ramach międzynarodowego projektu „Szkoła z klasą”, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Scenariusze te zostały włączone do broszury „Edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego”, która wspomaga nauczycieli szkół gimnazjalnych w systematycznym włączaniu zagadnień globalnych do zajęć przedmiotowych w odniesieniu do treści podstawy przedmiotowej.
Są one także dostępne na stronach internetowych CEO: www.ceo.org.pl/globalna.