Zachowaj Trzeźwy Umysł

ztus
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień.

Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Od 2007 roku Gimnazjum nr 2 bierze aktywny udział w Kampanii.