World Water Day - UNESCO

wwd

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. / http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9A... /

Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca.

http://www.swiatowydzienwody.pl/

http://www.national-geographic.pl/a...

Gimnazjum nr 2 w Zabrzu od 22 marca 2012 r. również przystępuje do obchodów Światowego Dnia Wody.

GIF - 32.8 kb

Rok 2013 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

Problemy wodne mają ścisły związek ze zmianami klimatu. Temat ten jest przewodnim w działaniach Programu GLOBE w latach 2010-2014.

Zapraszamy serdecznie na portal www.unwater.org oraz do lektury przewodnika znajdującego sie na tym portalu.