Ścieżki Kopernika

Nadrzędna kategoria: Realizowane programy Kategoria: Ścieżki Kopernika
Opublikowano

46101429 2238931652843853 3345938231215521792 n

Dwójka uczniów naszego liceum została zakwalifikowana do udziału w unijnym projekcie Ścieżki Kopernika.

Uczniowie uczestniczyli przez 12 tygodni w  zajęciach na Wydziale Inżynierii Biomedycznej PolitechnikiŚląskiej.

47325041 2274185852651766 5521482614252240896 n

Projekt  
Ścieżka Kopernikaw Zabrzu obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów liceów i techników zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. 

Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną  Wydziału Inżynierii Biomedycznej, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych.

47214234 2274185985985086 3164353495046291456 n

Nasi uczniowie uczestniczą w MODULE pt: "Wprowadzenie do projektowania i uruchamiania układów bioelektronicznych z elementami programowania graficznego (LabView) .

Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

47427692 2274186055985079 293548963003367424 n

 

Partnerem w projekcie jest Miasto Zabrze. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Ścieżki Kopernika - informacje