Nauczycielka ZSO nr 5 w Zabrzu Ambasadorem Projektu Scientix w Polsce!

Nadrzędna kategoria: Realizowane programy Kategoria: Scientix
Opublikowano

Scientix – europejska sieć współpracy na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie
scientix logo

Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics), badaczami edukacji, projektodawcami, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem tych przedmiotów.

3 edycji Projektu Scientix, na lata 2016-2019, wyłonioniono na Polskę 8 Ambasadorów Projektu Scientix. 

Jednym z nich jest nauczycielka geografii i informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu - mgr Katarzyna Kwiatek-Grabarska.

http://www.scientix.eu/home

Czym jest Scientix? - broszura informacyjna

Scientix - poster