46101429 2238931652843853 3345938231215521792 n

Ścieżki Kopernika - dodatkowe informacje.

 

Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Politechniką Śląską realizuje projekt Ścieżki Kopernika współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczniowie klas licealnych mogli zgłosić się do następujących projektów:

 1. „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika”

Każdy uczestnik bierze udział w 6 modułach:

 • Moduł I Zajęcia dydaktyczne „Encyklopedia życia dla inżyniera”
 • Moduł II Zajęcia dydaktyczne „Inżynieria inspirowana przyrodą”
 • Moduł III Zajęcia dydaktyczne „Życie miasta okiem inżyniera”
 • Moduł IV Zajęcia dydaktyczne „Energia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”
 • Moduł V Zajęcia dydaktyczne „Zobaczyć niewidzialne, czyli badania właściwości materiałów stosowanych inżynierii”                                                            
 • Moduł VI Zajęcia dydaktyczne „Inżynieria w sporcie i zabawie”

Zajęcia prowadzone są przez kadrę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki metodą Project Based Learning oraz PLTL – „uczenie się poprzez współpracę w grupach”.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w „Minifestiwalu nauki” oraz konkursie „Zostań inżynierem”.

 1. „Ścieżki Kopernika w Zabrzu”

Każdy uczestnik bierze udział w jednym, wybranym module.

Tematy zajęć:

 1. Moduł I „Wprowadzenie do projektowania i uruchamiania układów bioelektronicznych
  z elementami programowania graficznego (LabView)”,
 2. Moduł II „Technologie szybkiego prototypowania z drukiem 3D”,
 3. Moduł III „Technologie wirtualnej rzeczywistości, w tym ich prezentacja w jaskini”,
 4. Moduł IV „Fizyka – Medycyna – Politechnika - Praca”.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę Wydziału Inżynierii Biomedycznej metodą Project Based Learning oraz PLTL – „uczenie się poprzez współpracę w grupach”.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w konkursie i wystawie „I ty możesz zostać Kopernikiem” popularyzującym naukę wśród młodzieży.

 

 1. „Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni”

Każdy uczestnik bierze udział w 5 modułach:

 1. Moduł I Warsztaty z rozwoju umiejętności komunikowania się, myślenia krytycznego
  i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów,
 2. Moduł II Laboratorium z inżynierii Internetu i seminarium tematycznego pokazującego możliwości pracy w tym sektorze,
 3. Moduł III Laboratorium z zarządzania projektami i seminarium tematycznego pokazującego możliwości pracy w tym sektorze,
 4. Moduł IV Laboratorium z projektowania 3D i seminarium tematycznego pokazującego możliwości pracy w tym sektorze,
 5. Moduł V Projekt z umiejętności opracowywania dokumentacji projektowych i projekt
  z umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.

Zajęcia będą odbywać się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

W ramach wsparcia uczniowie wezmą udział w wystawach, na których zaprezentowane zostaną ich prace końcowe, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

  

W projektach brali udział:

„Ścieżki Kopernika w Zabrzu” - Samuel A. i Łukasz G.

 

„Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni” - Weronika A., Martyna S., Aleksandra I., Melania R.


Ścieżki Kopernika

46101429 2238931652843853 3345938231215521792 n

Dwójka uczniów naszego liceum została zakwalifikowana do udziału w unijnym projekcie Ścieżki Kopernika.

Uczniowie uczestniczyli przez 12 tygodni w  zajęciach na Wydziale Inżynierii Biomedycznej PolitechnikiŚląskiej.

47325041 2274185852651766 5521482614252240896 n

Projekt  
Ścieżka Kopernikaw Zabrzu obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów liceów i techników zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. 

Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną  Wydziału Inżynierii Biomedycznej, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych.

47214234 2274185985985086 3164353495046291456 n

Nasi uczniowie uczestniczą w MODULE pt: "Wprowadzenie do projektowania i uruchamiania układów bioelektronicznych z elementami programowania graficznego (LabView) .

Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

47427692 2274186055985079 293548963003367424 n

 

Partnerem w projekcie jest Miasto Zabrze. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Ścieżki Kopernika - informacje