Regionalne Projekty Badawcze

Pierwsza w Zabrzu
WIRTUALNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA
„Zabrze Doliną Bytomki”

Na początku 2010 roku Gimnazjum nr 2 w Zabrzu zostało zaproszone przez Krajowego Koordynatora Programu GLOBE w Polsce do wzięcia udziału w ogólnopolskiej inicjatywie – Regionalne Projekty Badawcze Programu GLOBE.

Jesteśmy jedną z 15 szkół trenerskich w Polsce, która realizuje projekt.

Zaproszenie do współpracy z nami przyjęły 3 placówki edukacyjne z Zabrza:
- Gimnazjum nr 10,
- Gimnazjum nr 20,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych (klasa o profilu architektura krajobrazu).

Udało nam się wyznaczyć na terenie naszego miasta ścieżkę dydaktyczno - badawczą, zarejestrować jej trasę oraz punkty badawcze przy pomocy odbiornika GPS, opisać każdy z punktów i wykonać jego dokumentację fotograficzną oraz zaprojektować zajęcia dla uczniów na wyznaczonej trasie.
Swoje propozycje wraz z opracowanym Scenariuszem Zajęć Terenowych na Ścieżce Dydaktyczno - Badawczej pt: „Zabrze Doliną Bytomki” umieściliśmy na powstałym portalu Regionalnych Projektów Badawczych www.gridw.pl/globe/rpb .
Stanowi on interaktywny i uniwersalny materiał metodyczny dla nauczycieli. Dzięki temu chcemy zainspirować i zachęcić nauczycieli, głównie przyrody, geografii, biologii i chemii, do przeprowadzenia ciekawych zajęć terenowych.

Opracowaną ścieżkę „Zabrze Doliną Bytomki” zaprezentowaliśmy podczas tegorocznego VI Dnia Nauki oraz na konferencji zorganizowanej przez doradcę metodycznego nauczycieli przyrody i geografii.

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem badawczym. Jego pomysłodawcą był w 1994 roku ówczesny wiceprezydenta USA Al Gore. Zainteresowane szkoły przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do bazy danych Programu w USA. Obecnie w programie GLOBE uczestniczy ponad 20 000 szkół w 110 krajach świata. Placówki oświatowe biorące udział w Programie mają możliwość otrzymywania unikalnych danych dotyczących różnych parametrów środowiska, pochodzących z zasobów NASA i innych amerykańskich agencji rządowych. Głównym efektem uczestnictwa w Programie jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej oraz doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi.

Nasza szkoła zdobyła 3 miejsce w Polsce w rankingu aktywności wśród 112 szkół Programu GLOBE w naszym kraju.

Więcej na:

http://www.gridw.pl/globe/rpb/

W listopadzie 2010 roku Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik objęła projekt HONOROWYM PATRONATEM.