Relacja ze spotkania projektowego w Haaksbergen (Holandia) 17.11.2015-22.11.2015.

Nadrzędna kategoria: Realizowane programy Kategoria: Erasmus+
Opublikowano

Jesteśmy grupą młodzieży z Zabrza z ZSO nr 5. com
Wraz z osobami z Estonii, Włoch i Holandii
bierzemy udział w projekcie Erasmus +.


W ramach tego projektu 30 osób z naszej
szkoły odwiedza inne miasta w Europie
i ćwiczy swoje zdolności językowe
porozumiewając sie z innymi uczniami,
jak i poznaje ich kulture oraz obyczaje.

Głównym tematem projektu jest edukacja:
jak się uczymy i jak moglibyśmy się lepiej uczyć.


W tym tygodniu 10 uczniów z naszej szkoly odwiedzilo Haaksbergen w Holandii. Zamieszkaliśmy u miłych holenderskich rodzin.Codziennie rano poznajemy nowych ludzi z innych krajów oraz staramy sie poznać ich kulturę.

Jesteśmy zachwyceni wieloma rzeczami. Bardzo podoba nam się szkoła, w której jest duża przestrzeni, wiele sal do zajeć oraz teatr. Wielu z nas jest zaskoczonych ogromną ilością rowerów jeżdżących po ulicach i stojących pod szkołą. Bardzo smakują nam specjalności miejscowej kuchni, jak i słodycze. Tutejsza młodzież jest bardzo sympatyczna, rozmowna, pomocna. Zdziwiliśmy się, że wielu z naszy nastoletnich gospodarzy pracuje w lokalnych sklepach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościnności i cieszymy się, że bardzo starają się nas zrozumieć pomimo bariery językowej.

Oprócz tego, że bierzemy udział w warsztatach, wykładach i dyskusjach, gospodarze przygotowali dla nas wiele atrakcji takich jak: przedstawienie teatralne , przyjęcie oraz wycieczka do Rotterdamu. Mimo tego, że mamy bardzo dużo pracy, cieszymy się, że tu jesteśmy.

____

We are a group of young people from a school in Zabrze, Poland. Together with students from Estonia, Italy and Holland we are taking part in the Erasmus + project. As a part of the project, thirty people from our school will visit other cities in Europe and practise their speaking skills, communicating with others and learning about their culture and customs. The main topic of the project is education: the way we learn and what to do to learn more effectively. This week a group of ten students from our school are visiting Haaksbergen in Holland. We are staying with friendly Dutch families. Every morning we make new friends from other countries and get to know their culture.

We are delighted with many things. We love the school which is very spacious, and which has many labs and the theatre. Many of us are surprised by the great number of bicycles in the streets and parked in front of the school. We find the local dishes and sweets delicious . We are surprised by the fact that many of our young hosts work in the local shops. The hospitality of our hosts is amazing and we appreciate the fact they try really hard to understand us in spite of the language barrier.

Apart from the workshops, lectures and discussions, our hosts have planned many attractions for us. We are looking forward to the theatre play, a party and the trip to Rotterdam. In spite of being very busy and having a lot of work, we are really happy to be here.