Wycieczka "Niepodległa"

11 października 2018 roku o 7.30 grupa 52 uczniów z ZSO nr 5 w Zabrzu wraz z czwórką opiekunów w towarzystwie uczniów z I LO z Rudy Śląskiej wyruszyła "Śladem kształtowania II RP". Do przejechania było prawie 350 kilometrów!

 
Wycieczka odbyła się w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Wolność - Godność - Niepodległość"
 
Razem w Cieszynie

Wyjazd rozpoczął się od Bydlina a dokładnie Pomnika Legionistów, upamiętniającego jedną z pierwszych bitew stoczonych w dniach 17-19 listopada 1914 roku pod Krzywopłotami.
W czasie bitwy zginął przyrodni brat Ignacego Paderewskiego - Stanisław a ciężko ranny ojciec bohatera "Kamieni na szaniec" Jana Bytnara - Stanisław Bytnar.
 
Pomnik Legionistw w Bydlinie
 
Następnie w Kotowicach i Włodowicach uczniowie zobaczyli cmentarze z I wojny światowej. Dowiedzieli się również jak wyglądały ówczesne nieśmiertelniki, kim był Dusan Jurkovic i jak przebiegały dalsze walki w czasie Wielkiej Wojny z udziałem Polaków.
 
Wodowice
 
Kolejnym punktem wycieczki było Zawiercie, gdzie mieściło się biuro werbunkowe Legionów. Mowa była również o życiu codziennym w czasie wojny, epidemiach tyfusu, niebezpiecznych wyprawach w celu zdobycia żywności i nastawieniu mieszkańców Zawiercia i okolic zarówno do Austriaków, Niemców, jak i Rosjan. Nie zabrakło również opowieści o dromaderkach np. Aleksandrze Piłsudskiej, które przewoziły m.in. z Częstochowy broń i proch, niezbędne do działań konspiracyjnych przed I wojną światową oraz o siłaczkach np. Faustynie Morzyckiej, opisanej przez Stefana Żeromskiego.
 
Kolegiata w. Piotra i Pawa w Zawierciu

Ostatnim punktem wyprawy był Cieszyn, gdzie 16 października 1918 roku powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - pierwsza polska władza na ziemiach polskich.
W jej skład wchodziła m.in. Zofia Kirkor - Kiedroniowa, której burzliwe dzieje uczniowie poznali zwiedzając Cieszyńską Uliczkę Kobiet.
I to właśnie jej postać uznali za najciekawszą spośród wszystkich omawianych podczas wycieczki. 

Ciko ustawi si do zdjcia
 
Na tym jednak nie koniec, przechodząc obok Nike Cieszyńskiej, trudno nie wspomnieć było o walkach o granice II RP m.in. z Czechosłowacją i bitwą pod Skoczowem.

Oprócz opowieści związanych z walką, matkach i ojcach niepodległości, uczniowie zobaczyli cieszyńskie wzgórze zamkowe, najstarszy zabytek romański w województwie śląskim - rotundę św. Mikołaja, cieszyńską Wenecję i zabytkowy rynek.
Podziwiać mogli przepiękne jurajskie widoki m.in. na górę Zborów a to wszystko w towarzystwie słońca, barw jesieni i babiego lata.

Zdjęcia: Sara B,, Sonia Ć., Magdalena M., Dominika O., Zuzanna St., Paweł B., Łukasz G. i Krzysztof K.

Opracowała: Anna Skiendziel


Nasze doświadczenie w edukacyjno-badawczym Programie GLOBE zostało zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu w Szwajcarii.

W dniach 15 – 18 marca 2018 roku w Leysin American School  w Szwajcariiodbyło się spotkanie robocze poświęcone  naukom obywatelskim w edukacji szkolnej - „Citizen Science in the Classroom”w którym udział wzięli eksperci z zakresu edukacji, naukowcy oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych.

W grupie 30 osób znalazło się 5 nauczycieli Programu GLOBE w Europie, w tym nauczycielka z Polski – Katarzyna Kwiatek-Grabarska.

Spotkanie miało na celu wywołanie krytycznej dyskusji między uczestnikami, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami zsynchronizowania  nauk obywatelskich „Citizen Science”  i  edukacji szkolnej oraz wypracowaniu metod i narzędzi mających na celu wzmacnianie nauk obywatelskich szkołach.

Warsztaty zostały zorganizowane w przez COST Action ( Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauk Obywatelskich (ECSA).

W trakcie kilku dni odbyło się wiele sesji warsztatowych, plenarnych oraz dyskusji.
W ich trakcie uczestnicy spotkania prezentowali swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie nauk obywatelskich.

Jedna z sesji była w całości poświęcona Programowi GLOBE i jego roli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Pani Katarzyna Kwiatek-Grabarska przedstawiła:

1. Poster

 “How To Encourage Students To Become  Citizen Scientists? Citizen Science in a field of Earth Sciences at Complex of Schools No.5 in Zabrze, Poland”

poster COST

2. oraz prezentację

“Can students become Citizen Scientists? The role of educational environmental programs in teaching science at school.”

Zarówno poster jak i prezentacja miały na celu ukazanie korzyści płynących z udziału w  projektach edukacyjnych wspierających  nauki przyrodnicze w szkołach i kształtowanie postaw badawczych wśród młodych ludzi,  ze szczególnym uwzględnieniem Programu GLOBE.

preze

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu uczestniczy w Programi GLOBE od 10 lat i doświadczenie nauczycieli podejmujących dzialania GLOBOWE jest bardzo duże.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w corocznych targach naukowych  GLOBE Day, organizowanych przez szkołę - Leysin American School.
Podczas tego dnia uczniowie szkoły prezentowali swoje projekty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych. 
Dzień ten rozpoczął wykład Mary Ford - Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych w National Geographic Society w Waszyngtonie,  a zakończył się prezentacją Margaret Gold, która odpowiedzialna jest za rozwój  technologii mobilnych i internetowych wspomagających naukę  w Muzeum Historii Naturalnej  w Londynie. Margaret Gold również koordynuje i wspiera projekty Citizen Science.
Prelegentki odniosły się do efektów swojej pracy na polu nauk obywatelskich i edukacji.

Finalnie, główny cel spotkania, czyli opracowywanie praktycznych rozwiązań dla budowania przyszłości nauk obywatelskich w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania narzędzi szkoleniowych, w tym filmów wideo i MOOC został zrealizowany. 
Opracowano wstępną koncepcję warsztatów szkoleniowych i MOOC mającą na celu zwiększeni synergii między nauką obywatelską a edukacją szkolną. 
Szczególnie aktywnie włączyła się w przygotowanie propozycji szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych grupa nauczycieli Programu GLOBE.

Udział w warsztatach pozwolił również na pogłębienie wiedzy z zakresu nauk obywatelskich. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła wrócić uczestniczce spotkania z całą gamą nowych inspiracji, które może teraz wprowadzać do pracy z uczniami, a także dzielić się nimi z innymi nauczycielami.

Całe spotkanie odbywało się w niezwykłej, alpejskiej scenerii, w miejscowości Leysin, położonej w zachodniej części Szwajcarii, w kantonie Vaud, w miejscu gdzie Prealpy Fryburskie spotykaj się z Alpami Berneńskimi.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Nasze doświadczenie w edukacyjno-badawczym Programie GLOBE zostało zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu w Szwajcarii.

W dniach 15 – 18 marca 2018 roku w Leysin American School  w Szwajcariiodbyło się spotkanie robocze poświęcone  naukom obywatelskim w edukacji szkolnej - „Citizen Science in the Classroom”w którym udział wzięli eksperci z zakresu edukacji, naukowcy oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych.

W grupie 30 osób znalazło się 5 nauczycieli Programu GLOBE w Europie, w tym nauczycielka z Polski – Katarzyna Kwiatek-Grabarska.

Spotkanie miało na celu wywołanie krytycznej dyskusji między uczestnikami, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami zsynchronizowania  nauk obywatelskich „Citizen Science”  i  edukacji szkolnej oraz wypracowaniu metod i narzędzi mających na celu wzmacnianie nauk obywatelskich szkołach.

Warsztaty zostały zorganizowane w przez COST Action ( Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauk Obywatelskich (ECSA).

W trakcie kilku dni odbyło się wiele sesji warsztatowych, plenarnych oraz dyskusji.
W ich trakcie uczestnicy spotkania prezentowali swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie nauk obywatelskich.

Jedna z sesji była w całości poświęcona Programowi GLOBE i jego roli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Pani Katarzyna Kwiatek-Grabarska przedstawiła:

1. Poster

 “How To Encourage Students To Become  Citizen Scientists? Citizen Science in a field of Earth Sciences at Complex of Schools No.5 in Zabrze, Poland”

poster COST

2. oraz prezentację

“Can students become Citizen Scientists? The role of educational environmental programs in teaching science at school.”

Zarówno poster jak i prezentacja miały na celu ukazanie korzyści płynących z udziału w  projektach edukacyjnych wspierających  nauki przyrodnicze w szkołach i kształtowanie postaw badawczych wśród młodych ludzi,  ze szczególnym uwzględnieniem Programu GLOBE.

preze

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu uczestniczy w Programi GLOBE od 10 lat i doświadczenie nauczycieli podejmujących dzialania GLOBOWE jest bardzo duże.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w corocznych targach naukowych  GLOBE Day, organizowanych przez szkołę - Leysin American School.
Podczas tego dnia uczniowie szkoły prezentowali swoje projekty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych. 
Dzień ten rozpoczął wykład Mary Ford - Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych w National Geographic Society w Waszyngtonie,  a zakończył się prezentacją Margaret Gold, która odpowiedzialna jest za rozwój  technologii mobilnych i internetowych wspomagających naukę  w Muzeum Historii Naturalnej  w Londynie. Margaret Gold również koordynuje i wspiera projekty Citizen Science.
Prelegentki odniosły się do efektów swojej pracy na polu nauk obywatelskich i edukacji.

Finalnie, główny cel spotkania, czyli opracowywanie praktycznych rozwiązań dla budowania przyszłości nauk obywatelskich w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania narzędzi szkoleniowych, w tym filmów wideo i MOOC został zrealizowany. 
Opracowano wstępną koncepcję warsztatów szkoleniowych i MOOC mającą na celu zwiększeni synergii między nauką obywatelską a edukacją szkolną. 
Szczególnie aktywnie włączyła się w przygotowanie propozycji szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych grupa nauczycieli Programu GLOBE.

Udział w warsztatach pozwolił również na pogłębienie wiedzy z zakresu nauk obywatelskich. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła wrócić uczestniczce spotkania z całą gamą nowych inspiracji, które może teraz wprowadzać do pracy z uczniami, a także dzielić się nimi z innymi nauczycielami.

Całe spotkanie odbywało się w niezwykłej, alpejskiej scenerii, w miejscowości Leysin, położonej w zachodniej części Szwajcarii, w kantonie Vaud, w miejscu gdzie Prealpy Fryburskie spotykaj się z Alpami Berneńskimi.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w ZSO nr 5 w Zabrzu! Podsumowanie inicjatywy.

"Bezpiecznie w SIECI!"

ZSO nr 5 w Zabrzu każdego roku bierze udział w międzynarodowej akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest na całym świecie w lutym!dbi2018cert

W tym roku również zgłosiliśmy swoje inicjatywy!

Jedną z nich były  warsztaty dla całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli i rodziców, które przeprowadziła Fundacja Nowoczesna Polska w ramach Projektu CYBERNAUCI.
Uczestnicy akcji wzięli udział w  profesjonalnych zajęciach dotyczących właściwych postaw w Internecie.

zal3

 

28167752 1544849478965338 809989873626296670 n

"SID at school 2018" - to natomiast nazwa Projektu eTwinning, który został zarejestrowany w ramach trwającej akcji.

eTwinning cert

 

Wraz z partnerami z Litwy i Bułgarii dzieliliśmy najlepsze praktyki związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day.
Realizując projekt międzynarodowej współpracy szkół podjęliśmy szereg inicjatyw. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na logo projektu, który nasza szkoła wygrała, uczniowie wzięli udział w quizach wiedzy o bezpiecznym Internecie, wykonali plakaty  promujące właściwe postawy oraz wzajemnie się poznali. Nauczyciele partnerskich szkół natomiast, mieli okazję by podzielić się dobrymi praktykami z zakresie działań promujących bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

image

Produktem finalnym będzie film podsumowujący cały projekt.

Ponadto w większości oddziałów odbyły się lekcje wychowawcze i zajęcia komputerowe poświęcone kulturze szacunku w sieci, zgodnie z tegorocznym hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu -  „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”, organizowanym przez  Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Uczniowie brali udział w projekcji materiałów edukacyjnych oraz sami tworzyli plakaty i prezentacje związane z w/w zagadnieniem.

27750742 1535863616530591 8097556073759174616 n

Ponadto w ramach zajęć projektowych uczniowie przygotowywali loga Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day - SID 2018, plakaty i prezentacje dotyczące szacunku w sieci oraz  wzięli udział w projekcji materiałów edukacyjnych, quizach wiedzy, a także przygotowywali tablicę informacyjną.

27867715 1535863656530587 5052303851767199240 n

28056101 1594070300670872 6537697776661661704 n

Zdecydowanie podniosła się świadomość młodzieży oraz osób dorosłych - nauczycieli i rodziców, na temat tego w jaki sposób postrzegany jest nasz wizerunek, który sami kształtujemy w cyberprzestrzeni. Pytania, które młodzież zadawała podczas warsztatów wyraźnie potwierdziły obawy, iż nie wiedzą oni co się dzieje z informacjami, które sami udostępniają w mediach społecznościowych. Niektóre z zagadnień, były również zaskoczeniem dla nauczycieli i rodziców. Dzięki inicjatywie, nasza świadomość wzrosła. Poza tym, uczniowie zwrócili uwagę na bardzo ważną kwestię - właściwych zachowań w internecie wobec nie tylko siebie, ale również innych użytkowników.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Dzień Nowych Technologii w Edukacji - 21.03.2018r.

21 marca 2018 r. w Dniu Nowych Technologii w Edukacji  uczniowie ZSO nr 5 w Zabrzu oraz zaproszeni uczniowie zabrzańskich gimnazjów będą mieli okazję uczestniczyć w szeregu spotkań poświęconych technologiom.

Jednym z punktów programu będzie udział w wykładach przeprowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach:28951325 1621164997961402 5744169839551840256 n

1. dr inż. Adam Heyduk "Co można dostrzec w obrazie cyfrowym - współczesne zastosowania przetwarzania obrazów"

2. mgr inż. Paweł Kołodziejczyk "Jak myślą ludzie, a jak "myślą" komputery"

Kolejną propozycję będą stanowiły warsztaty prowadzone przez nauczycieli ZSO nr 5:

1. Warsztaty Zwiedzamy Polskę - kodowanie z OZOBOTAMI

2. Warsztaty Polowanie na kaczki - programowanie w Scratchu

3. Warsztaty - Pomiar obwodu Ziemi - udział w Międzynarodowym Projekcie - Eratosthenes Experiment 2018 - Eksperyment Eratostenesa

(The Eratosthenes Experiment is organised with the collaboration of the Hellenic Mathematical Society, the participation of the UNESCO regional bureau for Science and Culture in Europe, Venice (Italy) and is approved by the Department of Education in Greece.)

http://eratosthenes.ea.gr/

4. Warsztaty w ramach  Konkursu NASA Obserwatorzy wiosennego nieba

NASA GLOBE Clouds: Spring Cloud Observations Data Challenge!

Prowadzenie obserwacji nieba i chmur, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych GLOBE Observer i GLOBE Data Entry . Zbierane w aplikacji dane to źródło cennych informacji dla naukowców NASA Langley Research Center w Wirginii (USA), badających klimat i pogodę na Ziemi między innymi przy wykorzystaniu danych satelitarnych.

http://globe.gridw.pl/obserwatorzynieba

5. Warsztaty - przeprowadzenie obserwacji przyrodniczej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej INaturalist

I Naturalist - projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Użytkownicy iNaturalist mogą publikować obserwacje organizmów w formie fotografii, nagrań audio lub obserwacji wizualnych. Obserwacje zostaną opublikowane poprzez aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje

https://www.inaturalist.org/

Całodzienne spotkanie uświetni występ CRYSTAL STRING QUARTET (Kwartetu smyczkowego założonego przez studentki i absolwentki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach).

Crystal String Quartet 2 fot. Micha Sikora 560x400