Fundacja św. Mikołaja

swmikolajDzięki staraniom pedagoga szkolnego nasza szkoła w roku szkolnym 2013/14 otrzymała od Fundacji 4500zł na stypendia dla zdolnych uczniów oraz 2200zł na zakup podręczników dla uczniów z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub dotkniętych bezrobociem.

W kolejnych latach szkoła, dzięki współpracy z Fundacją św. Mikołaja, może otrzymać od Fundacji 250 zł na stypendia za każde 500 zł zebrane samodzielnie przez szkołę i wpłacone na jej Subkonto w okresie od 14 września 2013 r. do 20 września 2014 r. (nie dotyczy to pozyskania 1% podatku od darczyńców).

Przyznana kwota zostanie przekazana na Subkonto szkoły na początku roku szkolnego 2014/2015 po potwierdzeniu aktywnego pozyskiwania środków przez szkołę.

W związku z tym, że Fundacja zgłasza chęć dalszej współpracy ze szkołą, kierujemy apel do rodziców uczniów, absolwentów szkoły, nauczycieli, osób prowadzących działalność gospodarczą o systematyczne przekazywanie dowolnych kwot na indywidualne konto szkoły (rozdzielone są konta dla gimnazjum i liceum).

Szczegóły w załączniku: Fundacja św. Mikołaja

Program Stypendia św. Mikołaja

Wszystkich chętnych do pomagania innym zachęcamy do przekazywania środków na rzecz zdolnych i zaangażowanych w różnych dziedzinach uczniów naszej szkoły.
Do końca grudnia powinniśmy zebrać jeszcze 500zł.

Od kilku lat współpracujemy z Fundacją św. Mikołaja, która otacza opieką uzdolnionych uczniów.

Na terenie szkoły i poza nią prowadzone są zbiórki pieniędzy, jednak do przyznania stypendium chociaż jednemu uczniowi brakuje nam jeszcze 500zł.

W przypadku gromadzenia pieniędzy na koncie szkoły Fundacja przyznaje dodatkowe środki. Jeśli na koncie szkoły zgromadzona jest kwota 1000zł, dodatkowo przekazywane jest 500zł, aby uczeń mógł otrzymać stypendium w wysokosci 1500zł na okres 10 miesięcy.

W programie Stypendia św. Mikołaja bierze już udział kilkaset szkół.
Fundacja dąży do utrzymywania więzi absolwentów ze swoimi szkołami oraz szukania sponsorów dla uzdolnionej młodzieży.

Jeśli ktokolwiek chce pomóc naszym uczniom, może wpłacić pieniądze na konto gimnazjum i liceum.

Odbiorca:

Fundacja Świętego Mikołaja
Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Numer konta:
06 1090 0004 9149 0000 0000 0367
Tytułem:
Darowizna na stypendia w Gimnazjum nr 2 41-800 Zabrze, ul. Piłsudskiego 29

Za wpłaty z góry dziękujemy. Do tej pory stypendia otrzymywali uczniowie z wysoką średnią ocen, uzdolnieni sportowo, plastycznie lub zaangażowani w działania wolontariackie.

Przydatne linki:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/stypendia/info/stypendia/24

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/przekazy/info

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/Przekaz-srodki/Wyszukaj-Szkole/