V edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego "W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka"

Nadrzędna kategoria: Konkursy w szkole Kategoria: Miejski Konkurs Geograficzny "W 90 minut dokoła świata"
Opublikowano

Miejski Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych

„W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka”plakat ogolny

Serdecznie zapraszamy uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w 
Miejskim Konkursie Geograficznym 
pt: ”W 90 minut dookoła świata”

Głównym celem projektu jest stworzenie dodatkowej możliwości służącej realizacji podstawy programowej w zakresie nauczania geografii w gimnazjum, w szczególności w pracy z uczniem zdolnym. 
Forma i treść konkursu są zatem zgodne z podstawą programową a projekt ma na celu przede wszystkim:

  • rozwijać w uczniach ciekawość światem
  • motywować uczniów do poszerzania wiedzy o Ziemi
  • motywować do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
  • motywować do systematycznej pracy
  • motywować do wykorzystania technologii informacyjnych
  • rozwijać logiczne myślenie
  • motywować do stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce

Konkurs promuje również osiągnięcia uczniów, motywuje szkoły do podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, rozwija współpracę między szkołami.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wykazują szerokie zainteresowanie geografią świata.

Sprawdza wiedzę ogólną z geografii regionalnej świata oraz szczegółową z wybranego obszaru.

Konkurs ma charakter testu pisemnego o nowatorskiej formule. Uczniowie przez 90 minut zmagają się z łamigłówkami, rebusami, quizami oraz rozwiązują krzyżówki sprawdzające wiedzę z wskazanej dziedziny.

W celu przygotowywania się uczniów do udziału w konkursie oraz zapoznania z typami zadań została utworzona strona internetowa konkursu, na której będą pojawiać się nowe zestawy zadań związane z tematyką konkursu.

https://sites.google.com/site/w90minutdookolaswiata


Nad poprawnością merytoryczną czuwa doradca geografii i przyrody Pan mgr Karol Rapior.

V edycja

Miejskiego Konkursu Geograficznego

dla uczniów szkół gimnazjalnych

pt: „W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka”

odbędzie się 05 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU