Jesteśmy w 1000 najlepszych szkół w kraju!

Nadrzędna kategoria: II LO Kategoria: Aktualności II LO
Opublikowano

 OŚWIADCZENIE

 

Pan Bartosz Wojsa, autor artykułu „Najgorsze licea ogólnokształcące w województwie śląskim w rankingu Perspektywy 2019.  Te szkoły zajęły ostatnie miejsca” , opublikowanego w Dzienniku Zachodnim w dniu 9 grudnia 2019 r.,  powołuje się na ranking, który dotyczy 1000 najlepszych szkół w kraju.

II Liceum Ogólnokształcące w tym rankingu zajęło 979 miejsce (na 3 534 licea działające w kraju – dane GUS).


Powyższy ranking liceów uwzględnia szkoły, w których maturę po raz pierwszy zdawało min. 12 maturzystów, a wyniki średnie z j. polskiego i matematyki na poziomie podstawowym były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. 


Według danych OKE w Jaworznie zdawalność matury w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu wynosi 92,5%.  

W tysiącu szkół wziętych pod uwagę przez wydawnictwo PERSPEKTYWY jest zaledwie 114 szkół ze Śląska, a nasze liceum zajmuje 112 miejsce i otrzymaliśmy brązową odznakę jakości!

2019 brazowe liceum perspektywy

 

OFICJALNE STANOWISKO PORTALU EDUKACYJNEGO "PERSPEKTYWY" 
po artykule opublikowanym na łamach Dziennika Zachodniego.

Tak nie wolno pisać o szkołach!

Oświadczenie Perspektyw w związku z publikacją na stronie internetowej Dziennika Zachodniego

Na stronie internetowej Dziennika Zachodniego ukazał się materiał, którego pierwotny tytuł brzmiał „Najgorsze licea ogólnokształcące w województwie śląskim 2019” (tytuł został 11 grudnia zmieniony na „Ranking najlepszych liceów ogólnokształcących Perspektyw 2019. Te szkoły zajęły ostatnie miejsca”), wykorzystujący dane z Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Oba tytuły są skandaliczne, bowiem wprowadzają w błąd czytelników i wypaczają istotę ocen rankingowych. W związku z tym wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec używania przygotowanego przez nas Rankingu do produkowania  - bo nie ma to nic wspólnego z rzetelną pracą dziennikarską - tekstu o rzekomo najgorszych liceach w województwie śląskim.

W naszym Rankingu publikujemy listę tysiąca liceów ogólnokształcących spośród ponad 3500 działających w Polsce. Cała lista pokazuje licea wyróżniające się, które spełniły wysokie wymagania stawiane przez nas szkołom rankingowanym.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy w ogóle nie wskazuje szkół „najgorszych”, obowiązują w nim bowiem kryteria wejścia – w rankingowanej szkole wyniki średnie matury z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogą być niższe niż 0,75 średniej krajowej. W tekście jest taka informacja, ale wielu czytelników nie znajdzie jej, bo znalazła się ona na końcu materiału. W publikacji nie pojawił się natomiast internetowy adres rankingu http://licea.perspektywy.pl/2019/

Podkreślamy też z całą mocą, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy z założenia nie może służyć do jakiegokolwiek piętnowania szkół o słabszych wynikach. Pokazujemy najlepsze szkoły, co ma dopingować te z dalszych miejsc do podnoszenia poprzeczki.

Jesteśmy oburzeni publikacją Dziennika Zachodniego, w której nasz Ranking został karykaturalnie wypaczony. Deklarujemy solidarność z dyrektorami poszkodowanych tą publikacją szkół i zapewniamy, że poprzemy ich wszelkie starania o uzyskanie zadośćuczynienia od redakcji Dziennika Zachodniego.

Perspektywy

 

Bez tytułu