Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Nadrzędna kategoria: II LO Kategoria: Aktualności II LO
Opublikowano
Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa 3be828d5b6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu 
w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Jubileusz 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest wielkim świętem zarówno dla szkoły, jak dla UNESCO.

(...) Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO powstała w 1953 roku, a już trzy lata później przystąpiły do niej polskie placówki, podejmując moralne zobowiązanie do prowadzenia działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Obecnie do naszej sieci należy około stu wyjątkowych szkół i przedszkoli. W tym gronie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych placówek. W ciągu 40 lat członkostwa, dzięki poświęceniu i oddaniu kadry nauczycielskiej, kolejne generacje uczniów otrzymały szansę poszerzania swojej perspektywy i wiedzy o świecie o tematy globalne. Rozwijając współpracę ze szkołami z innych szerokości geograficznych, poznają znaczenie rodzimego i światowego dziedzictwa, wartość różnorodności kulturowej i przyrodniczej, budowania dialogu między ludźmi opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw drugiego człowieka. Dzięki uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi, uczniowie w ramach wolontariatu włączają się w krajowe i międzynarodowe akcje charytatywne i pomocowe. Szeroko nakreślone, proponowane przez UNESCO tematy, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, umożliwiają tworzenie wachlarza projektów interdyscyplinarnych, których realizacja jest dla uczniów fascynującą przygodą.

W imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO życzę dyrekcji, koordynatorowi szkolnemu ds. UNESCO ASPnet i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu wielu kolejnych jubileuszów i satysfakcji z kształcenia młodego pokolenia w duchu ich pełnego, mądrego, obywatelskiego rozwoju, a uczniom radości poznawania świata i wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w pożytecznych przedsięwzięciach.

Prof. Sławomir Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO