logo14

 


Wygraliśmy 30 000 dofinansowania na utworzenie najnowocześniejszej ekopracowni!

Fantastyczna wiadomość!
Już niebawem najnowocześniejsza ekopracownia w naszej szkole!

Z radością informujemy, że nasz projekt "Zielona Pracownia 2018" jest jednym z zwycięzców w IV edycji konkursu na utworzenie szkolnych ekopracowni.

Tym samym otrzymamy dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych.

Autorką projektu jest nasza absolwentka Emilia Ferdin, a współautorem projektu architekt Adam Boruszka.

https://www.wfosigw.katowice.pl/…/2238-iv-edycja-konkursu-n…

wizualizacja 2


"Projekt 1918. Nowa rzeczywistość" koordynowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu i I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

1918 rok był rokiem szczególnym - nastała nowa rzeczywistość. Nowe państwa na mapie, nowe prawa dla obywateli, szansa dla kobiet na bycie równoprawną częścią społeczeństwa, nadzieja dla Europy i wiara, że Wielka Wojna nigdy się już nie powtórzy. 
Często patrzymy na ten przełomowy roku tylko z perspektywy własnego państwa. Odzyskanie czy ogłoszenie niepodległości dla Polski i wielu krajów Europy Środkowej, było czymś niezwykłym dla tych narodów, które nigdy nie zapomniały o swojej historii i tradycji. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie sytuacja międzynarodowa. Celem naszego projektu jest pokazanie złożoności sytuacji, powojennych dylematów, nierozstrzygniętych problemów oraz nowych, które właśnie się pojawiły. 

Chcemy dowiedzieć się i porównać jak rok 1918 wyglądał w innych państwach Europy, które uzyskały niepodległość, suwerenność, szansę na autonomię. Jak obchodzona jest tak wielka rocznica w Finlandii, Czechach, na Litwie, 
Polsce? Chcemy podzielić się naszą historią i poznać historie innych, chcemy stulecie niepodległości upamiętnić pokazując je w szerszym kontekście kulturowym i społecznym na tle nowej rzeczywistości 1918 roku.

 Na wspomniane wyżej wydarzenie chcielibyśmy spojrzeć przez pryzmat trzech zagadnień:

  1. mapa historyczna - stworzenie mapy pamięci, miejsc związanych z I wojną światową, upamiętnienia walk, cmentarze wojenne, tablice poświęcone konkretnym postaciom;

  2. mój dzień niepodległości - jak obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości, na co zwracamy uwagę, czym jest dla nas to święto. Chcemy przyjrzeć się obchodom rocznicowym w każdym z krajów partnerskich, zarówno w wymiarze państwowym jak i osobistym. Co możemy sobie nawzajem przekazać i czego doświadczyć

  3. ojcowie i matki niepodległości - w wirze wielkich wydarzeń niejednokrotnie umyka nam człowiek. A to przecież on podejmuje decyzje, które wpływają na kształtowanie się rzeczywistości. Dlatego chcemy spojrzeć na proces uzyskania i odzyskania niepodległości z perspektywy konkretnych postaci, ich walki oraz działań politycznych, czy społecznych.

 Cele projektu:

  • zapoznanie młodzieży z realiami I wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w roku 1918 ) oraz jej konsekwencji

  • poznanie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn odzyskania lub uzyskania niepodległości przez Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Węgry, Austrię, Czechy i Słowację

  • zapoznanie się z postaciami, które przyczyniły się do odzyskania lub uzyskania niepodległości poszczególnych krajów

  • ukazanie, w jaki sposób dzisiaj świętuje się dzień niepodległości

  • ukazanie miejsc pamięci związanych z I wojną światową (m.in. pomniki, tablice, cmentarze)

  • porównanie drogi do niepodległości w poszczególnych krajach

  • wymiana doświadczenia


II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

(Według rankingu miesięcznika PERSPEKTYWY)

26230732 1753462301390793 5040742980383526149 n

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - INNY WYMIAR NAUKI!

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.
Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.
Jesteśmy wśród 100 najlepszych śląskich liceów – według rankingu „Perspektyw”.
Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. Marian Zembala.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

Nasza szkoła stara się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego dalszemu kształceniu,
motywuje go do samodzielności oraz przygotowuje do aktywności w środowisku lokalnym i w świecie współczesnym.


Nasze uczennice w XII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego!

W dniu 23 marca 2018 roku uczennice naszej szkoły Ewa St., kl. 3a LO i Agnieszka W., kl. 3a LO wzięły udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego, w etapie ogólnopolskim, organizowanym przez Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie w Krakowie.

Zostałyśmy powitane przez Prodziekana Wydziału Filologicznego dr hab. prof. nadzw. UŁ Artura Gałkowskiego oraz mgr Ilario Cola.
Następnie przystąpiłyśmy do pisania testu, wyniki wkrótce.

In bocca al lupo!

Opracowała: Aleksandra Szabłowska


Nasze doświadczenie w edukacyjno-badawczym Programie GLOBE zostało zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu w Szwajcarii.

W dniach 15 – 18 marca 2018 roku w Leysin American School  w Szwajcariiodbyło się spotkanie robocze poświęcone  naukom obywatelskim w edukacji szkolnej - „Citizen Science in the Classroom”w którym udział wzięli eksperci z zakresu edukacji, naukowcy oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych.

W grupie 30 osób znalazło się 5 nauczycieli Programu GLOBE w Europie, w tym nauczycielka z Polski – Katarzyna Kwiatek-Grabarska.

Spotkanie miało na celu wywołanie krytycznej dyskusji między uczestnikami, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami zsynchronizowania  nauk obywatelskich „Citizen Science”  i  edukacji szkolnej oraz wypracowaniu metod i narzędzi mających na celu wzmacnianie nauk obywatelskich szkołach.

Warsztaty zostały zorganizowane w przez COST Action ( Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauk Obywatelskich (ECSA).

W trakcie kilku dni odbyło się wiele sesji warsztatowych, plenarnych oraz dyskusji.
W ich trakcie uczestnicy spotkania prezentowali swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie nauk obywatelskich.

Jedna z sesji była w całości poświęcona Programowi GLOBE i jego roli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Pani Katarzyna Kwiatek-Grabarska przedstawiła:

1. Poster

 “How To Encourage Students To Become  Citizen Scientists? Citizen Science in a field of Earth Sciences at Complex of Schools No.5 in Zabrze, Poland”

poster COST

2. oraz prezentację

“Can students become Citizen Scientists? The role of educational environmental programs in teaching science at school.”

Zarówno poster jak i prezentacja miały na celu ukazanie korzyści płynących z udziału w  projektach edukacyjnych wspierających  nauki przyrodnicze w szkołach i kształtowanie postaw badawczych wśród młodych ludzi,  ze szczególnym uwzględnieniem Programu GLOBE.

preze

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu uczestniczy w Programi GLOBE od 10 lat i doświadczenie nauczycieli podejmujących dzialania GLOBOWE jest bardzo duże.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w corocznych targach naukowych  GLOBE Day, organizowanych przez szkołę - Leysin American School.
Podczas tego dnia uczniowie szkoły prezentowali swoje projekty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych. 
Dzień ten rozpoczął wykład Mary Ford - Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych w National Geographic Society w Waszyngtonie,  a zakończył się prezentacją Margaret Gold, która odpowiedzialna jest za rozwój  technologii mobilnych i internetowych wspomagających naukę  w Muzeum Historii Naturalnej  w Londynie. Margaret Gold również koordynuje i wspiera projekty Citizen Science.
Prelegentki odniosły się do efektów swojej pracy na polu nauk obywatelskich i edukacji.

Finalnie, główny cel spotkania, czyli opracowywanie praktycznych rozwiązań dla budowania przyszłości nauk obywatelskich w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania narzędzi szkoleniowych, w tym filmów wideo i MOOC został zrealizowany. 
Opracowano wstępną koncepcję warsztatów szkoleniowych i MOOC mającą na celu zwiększeni synergii między nauką obywatelską a edukacją szkolną. 
Szczególnie aktywnie włączyła się w przygotowanie propozycji szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych grupa nauczycieli Programu GLOBE.

Udział w warsztatach pozwolił również na pogłębienie wiedzy z zakresu nauk obywatelskich. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła wrócić uczestniczce spotkania z całą gamą nowych inspiracji, które może teraz wprowadzać do pracy z uczniami, a także dzielić się nimi z innymi nauczycielami.

Całe spotkanie odbywało się w niezwykłej, alpejskiej scenerii, w miejscowości Leysin, położonej w zachodniej części Szwajcarii, w kantonie Vaud, w miejscu gdzie Prealpy Fryburskie spotykaj się z Alpami Berneńskimi.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska