II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

logo14

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

MATURA

 


 

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

II Liceum Ogólnokształcące wśród 100 najlepszych śląskich liceów i 5 w Zabrzu!

(Według rankingu miesięcznika PERSPEKTYWY)

26230732 1753462301390793 5040742980383526149 n

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - INNY WYMIAR NAUKI!

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.
Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.
Jesteśmy wśród 100 najlepszych śląskich liceów – według rankingu „Perspektyw”.
Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. Marian Zembala.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

Nasza szkoła stara się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego dalszemu kształceniu,
motywuje go do samodzielności oraz przygotowuje do aktywności w środowisku lokalnym i w świecie współczesnym.


Nasze uczennice w XII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego!

W dniu 23 marca 2018 roku uczennice naszej szkoły Ewa St., kl. 3a LO i Agnieszka W., kl. 3a LO wzięły udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego, w etapie ogólnopolskim, organizowanym przez Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie w Krakowie.

Zostałyśmy powitane przez Prodziekana Wydziału Filologicznego dr hab. prof. nadzw. UŁ Artura Gałkowskiego oraz mgr Ilario Cola.
Następnie przystąpiłyśmy do pisania testu, wyniki wkrótce.

In bocca al lupo!

Opracowała: Aleksandra Szabłowska


Nasze doświadczenie w edukacyjno-badawczym Programie GLOBE zostało zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu w Szwajcarii.

W dniach 15 – 18 marca 2018 roku w Leysin American School  w Szwajcariiodbyło się spotkanie robocze poświęcone  naukom obywatelskim w edukacji szkolnej - „Citizen Science in the Classroom”w którym udział wzięli eksperci z zakresu edukacji, naukowcy oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych.

W grupie 30 osób znalazło się 5 nauczycieli Programu GLOBE w Europie, w tym nauczycielka z Polski – Katarzyna Kwiatek-Grabarska.

Spotkanie miało na celu wywołanie krytycznej dyskusji między uczestnikami, którzy wspólnie zastanawiali się nad możliwościami zsynchronizowania  nauk obywatelskich „Citizen Science”  i  edukacji szkolnej oraz wypracowaniu metod i narzędzi mających na celu wzmacnianie nauk obywatelskich szkołach.

Warsztaty zostały zorganizowane w przez COST Action ( Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauk Obywatelskich (ECSA).

W trakcie kilku dni odbyło się wiele sesji warsztatowych, plenarnych oraz dyskusji.
W ich trakcie uczestnicy spotkania prezentowali swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie nauk obywatelskich.

Jedna z sesji była w całości poświęcona Programowi GLOBE i jego roli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Pani Katarzyna Kwiatek-Grabarska przedstawiła:

1. Poster

 “How To Encourage Students To Become  Citizen Scientists? Citizen Science in a field of Earth Sciences at Complex of Schools No.5 in Zabrze, Poland”

poster COST

2. oraz prezentację

“Can students become Citizen Scientists? The role of educational environmental programs in teaching science at school.”

Zarówno poster jak i prezentacja miały na celu ukazanie korzyści płynących z udziału w  projektach edukacyjnych wspierających  nauki przyrodnicze w szkołach i kształtowanie postaw badawczych wśród młodych ludzi,  ze szczególnym uwzględnieniem Programu GLOBE.

preze

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu uczestniczy w Programi GLOBE od 10 lat i doświadczenie nauczycieli podejmujących dzialania GLOBOWE jest bardzo duże.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w corocznych targach naukowych  GLOBE Day, organizowanych przez szkołę - Leysin American School.
Podczas tego dnia uczniowie szkoły prezentowali swoje projekty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych. 
Dzień ten rozpoczął wykład Mary Ford - Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych w National Geographic Society w Waszyngtonie,  a zakończył się prezentacją Margaret Gold, która odpowiedzialna jest za rozwój  technologii mobilnych i internetowych wspomagających naukę  w Muzeum Historii Naturalnej  w Londynie. Margaret Gold również koordynuje i wspiera projekty Citizen Science.
Prelegentki odniosły się do efektów swojej pracy na polu nauk obywatelskich i edukacji.

Finalnie, główny cel spotkania, czyli opracowywanie praktycznych rozwiązań dla budowania przyszłości nauk obywatelskich w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania narzędzi szkoleniowych, w tym filmów wideo i MOOC został zrealizowany. 
Opracowano wstępną koncepcję warsztatów szkoleniowych i MOOC mającą na celu zwiększeni synergii między nauką obywatelską a edukacją szkolną. 
Szczególnie aktywnie włączyła się w przygotowanie propozycji szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych grupa nauczycieli Programu GLOBE.

Udział w warsztatach pozwolił również na pogłębienie wiedzy z zakresu nauk obywatelskich. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła wrócić uczestniczce spotkania z całą gamą nowych inspiracji, które może teraz wprowadzać do pracy z uczniami, a także dzielić się nimi z innymi nauczycielami.

Całe spotkanie odbywało się w niezwykłej, alpejskiej scenerii, w miejscowości Leysin, położonej w zachodniej części Szwajcarii, w kantonie Vaud, w miejscu gdzie Prealpy Fryburskie spotykaj się z Alpami Berneńskimi.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa 3be828d5b6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu 
w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Jubileusz 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest wielkim świętem zarówno dla szkoły, jak dla UNESCO.

(...) Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO powstała w 1953 roku, a już trzy lata później przystąpiły do niej polskie placówki, podejmując moralne zobowiązanie do prowadzenia działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Obecnie do naszej sieci należy około stu wyjątkowych szkół i przedszkoli. W tym gronie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych placówek. W ciągu 40 lat członkostwa, dzięki poświęceniu i oddaniu kadry nauczycielskiej, kolejne generacje uczniów otrzymały szansę poszerzania swojej perspektywy i wiedzy o świecie o tematy globalne. Rozwijając współpracę ze szkołami z innych szerokości geograficznych, poznają znaczenie rodzimego i światowego dziedzictwa, wartość różnorodności kulturowej i przyrodniczej, budowania dialogu między ludźmi opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw drugiego człowieka. Dzięki uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi, uczniowie w ramach wolontariatu włączają się w krajowe i międzynarodowe akcje charytatywne i pomocowe. Szeroko nakreślone, proponowane przez UNESCO tematy, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, umożliwiają tworzenie wachlarza projektów interdyscyplinarnych, których realizacja jest dla uczniów fascynującą przygodą.

W imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO życzę dyrekcji, koordynatorowi szkolnemu ds. UNESCO ASPnet i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu wielu kolejnych jubileuszów i satysfakcji z kształcenia młodego pokolenia w duchu ich pełnego, mądrego, obywatelskiego rozwoju, a uczniom radości poznawania świata i wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w pożytecznych przedsięwzięciach.

Prof. Sławomir Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO


„il Bel Paese” - etap ogólnopolski!

W dniu 16 marca 2018 roku nasze uczennice Ewa S.,kl. 3b LO i Agnieszka W., kl. 3b LO, uczestniczyły w VIII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego  „il Bel Paese” (etap ogólnopolski), który odbył się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego we Wrocławiu.

Gościem honorowym konkursu była Konsul Honorowa Republiki Włoch we Wrocławiu Pani Monika Kwiatosz, która przywitała nas bardzo serdecznie.

Przed testem pisemnym, uczennice miały okazję wysłuchać wykładu Pana Ugo Rufino, dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Pana Alessandro Saglio przedstawiciela Włoskiej Izby Handlowo- Przemysłowej w Polsce, a także Pani Danieli Mancini, nauczycielki Szkoły Języka Włoskiego „Scudit” z Rzymu, autorki książek poświęconych gramatyce włoskiej.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i finał konkursu. In bocca al lupo!

 

Opracowała: Aleksandra Szabłowska


Podkategorie