Wymagania edukacyjne udostępnione zostały w dzienniku elektronicznym Librus,
w zakładce organizacja szkoły - > pliki.