Program profilaktyczny "Noe"

Nadrzędna kategoria: Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Kategoria: Pedagog szkolny
Opublikowano

5 maja br. uczniowie drugich klas  gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach programu "Noe".

Cele programu są następujące:
1. Dostarczenie podstawowej wiedzy o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak alkohol, narkotyki, tytoń, leki psychotropowe itp.
2. Uświadomienie młodzieży ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgający po alkohol, narkotyki itp.
3. Dostarczenie wiedzy o czynnikach mających wpływ na powstanie uzależnienia.
4. Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających.
5. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("koledzy oczekują ode mnie żebym pił, brał").
6. Pokazanie skutecznych sposobów odmawiania picia alkoholu w trudnych sytuacjach.
7. Pokazanie uzależnienia jako choroby, którą należy leczyć i której można uniknąć.
8. Ukazanie wpływu współuzależnienia na funkcjonowanie dzieci i dorosłych w rodzinie alkoholowej.
9. Pokazanie uzależnienia jako problemu rodziny ze zwróceniem uwagi na zaburzenie adaptacyjne towarzyszące uzależnieniu – współuzależnienie.
10. Przeprowadzenie ankiety/przyjęcie deklaracji dotyczącej postanowień związanych z odmową spożywania alkoholu.

Program NOE posiada akceptację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i rekomendacje Stowarzyszenia NOE, które jest właścicielem praw autorskich tego programu.

Nauczyciele i wychowawcy przyznają, że program NOE jest znakomitym przygotowaniem do profilaktyki w małych grupach.

Opracowała: Gabriela Przybył