Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej często można znaleźć ważne i ciekawe informacje.
Zachęcamy rodziców do zapoznawania się z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na portalu PPP.


http://www.pppzabrze.pl/