CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 - podsumowanie!

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetudbi (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu "Safer Internet".

Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce.

Co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do organizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Każdego roku podejmujemy w szkole następujące działania:

  • przeprowadzamy lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa w Internecie
  • przeprowadzamy prelekcje dla rodziców 
  • przeprowadzamy konkurs wśród młodzieży,
  • przeprowadzamy szeroką akcję informacyjnej na terenie szkoły 
  • organizujemy spotaknia z przedstawicielami prawa

W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł 7 lutego 2017 roku.

Z tej okazji przeprowadziliśmy szereg inicjatyw, które zostały zgłoszone u międzynarodowego organizatora Safer Internet Day 2017 i znalazły się na mapie inicjatyw światowych!

Były to między innymi:

sesja posterowa, ciekawe lekcje wychowawcze, prelekcje dla rodziców, spotkanie z przedstawicielami Policji oraz konkurs dla uczniów szkoły!

Szkolną Internautką najlepiej znającą zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sieci okazała się Kamila K. z klasy In!
Gratulujemy!!! 

Naszym wydarzeniem zainteresowała się również Telewizja Zabrze

DBI 2017

 


Z wizytą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu!

Klasy pierwsze z  wizytą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu!

Uczniowie uczestniczyli dzisiaj w zajęciach profilaktyki przecipożarowej w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej.
Wizyta była również okazją poznania prawdziwej pracy zawodowego strażaka.
Największą atrakcją była możliwość zwiedzenia wozu strażackiego.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Program profilaktyczny "Noe"

5 maja br. uczniowie drugich klas  gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach programu "Noe".

Cele programu są następujące:
1. Dostarczenie podstawowej wiedzy o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak alkohol, narkotyki, tytoń, leki psychotropowe itp.
2. Uświadomienie młodzieży ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgający po alkohol, narkotyki itp.
3. Dostarczenie wiedzy o czynnikach mających wpływ na powstanie uzależnienia.
4. Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających.
5. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("koledzy oczekują ode mnie żebym pił, brał").
6. Pokazanie skutecznych sposobów odmawiania picia alkoholu w trudnych sytuacjach.
7. Pokazanie uzależnienia jako choroby, którą należy leczyć i której można uniknąć.
8. Ukazanie wpływu współuzależnienia na funkcjonowanie dzieci i dorosłych w rodzinie alkoholowej.
9. Pokazanie uzależnienia jako problemu rodziny ze zwróceniem uwagi na zaburzenie adaptacyjne towarzyszące uzależnieniu – współuzależnienie.
10. Przeprowadzenie ankiety/przyjęcie deklaracji dotyczącej postanowień związanych z odmową spożywania alkoholu.

Program NOE posiada akceptację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i rekomendacje Stowarzyszenia NOE, które jest właścicielem praw autorskich tego programu.

Nauczyciele i wychowawcy przyznają, że program NOE jest znakomitym przygotowaniem do profilaktyki w małych grupach.

Opracowała: Gabriela Przybył