Wspomnień czar - część pierwsza

Kategoria: Aktualności ZSO nr 5 w Zabrzu
Opublikowano

...II Liceum Ogólnokształcące ma swoją piękną kartę w historii zabrzańskiego szkolnictwa. Liczne odznaczenia, puchary, proporce, dyplomy zdobywane za osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, ideowo-społecznej, olimpiadach przedmiotowych. Zawodach sportowych dowodzą, że praca dydaktyczno-wychowawcza zaowocowała. 
Największą satysfakcją dla grona pedagogów jest przywiązanie absolwentów do swojej szkoły. Wyraża się ono nie tylko licznym uczestnictwem w spotkaniach i zjazdach organizowanych w latach rocznic, ale także podejmowaniem nauki w naszym liceum przez drugie już pokolenie młodzieży – dzieci naszych absolwentów. Wspaniała atmosfera, jaka panowała przez cały okres corocznej pracy liceum – harmonia współżycia, wyrozumiałość dyrekcji szkoły – głęboka wiedza i zdyscyplinowanie, wysokie wymagania naukowe w stosunku do uczniów i grona pedagogicznego, aktywna współpraca z Komitetem Rodzicielskim, który zawsze ofiarnie wspierał wszelkie akcje organizowane dla młodzieży, pomoc Komitetu Opiekuńczego (przez długi okres czasu PSS), polegająca na udzielaniu subwencji, zwłaszcza przy organizowaniu zimowiska dla młodzieży licealnej, zgrana praca wszystkich sojuszników szkoły – zadecydowały o miejscu szkoły, które zajęła ona wśród placówek oświatowo-wychowawczych Zabrza. 

Wypada podziękować wszystkim sprzymierzeńcom II Liceum, którzy nie z obowiązku, ale z dobrej woli i serca przez wiele lat służyli i służą naszej szkole....

Link do pełnej treści artykułu:

http://zso5.zabrze.pl/jubileusz-szkoly-2018/469-wspomnien-czar