logoKPN

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz dla szkół podstawowych
(klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. 


Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie do ruchu od najmłodszych lat.