Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

Kategoria: Informacje o szkole
Opublikowano

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Ligocka-Żyła

Wicedyrektorzy

mgr Joanna Sosnowska

mgr Agnieszka Gurnacz