NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 2017!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 37 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018 / 2019  do klas I (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły), IV i VII.

Wnioski rodziców przyjmowane będą od 5 marca do 24 marca 2018 r. 

Obowiązujące zarządzenia:

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 67

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 68

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 69 

dzien otwarty sp37


Zaczynamy rekrutację do klas IV i VII !

Od 20 marca do 14 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 37 trwa rekrutacja do klas IV i VII.

Poniżej znajdują się wnioski, które należy pobrać i wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły.

Do klasy IV szkoły podstawowej wnioski mogą składać rodzice uczniów z tych szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane są przynajmniej dwa oddziały klasy III.

Do klasy VII wnioski składają rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę VI.

Więcej informacji udziela sekretariat szkoły pod numerami: (32) 2712766, (32) 2712724. W czasie trwania rekrutacji sekretariat szkoły jest czynny od godz. 7.30 do 17.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Wniosek o przyjęcie do klasy IV

Wniosek o przyjęcie do klasy VII

FILM PROMOCYJNY - ZSO NR 5 W ZABRZU 


Terminy naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 37

Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia

do 9 maja 2017 r.

od 19 czerwca

do 20 czerwca 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt.1, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

od 10 maja

do 15 maja 2017 r.

od 21 czerwca

do 23 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 czerwca 2017 r. 10 lipca 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 7 czerwca

do 9 czerwca 2017 r.

Od 11 lipca od 12 lipca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 czerwca 2017 r. 13 lipca 2017 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 37

Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej szkoły szkoły podstawowej