ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DO:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZABRZU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

 

 

Rekomendacja Pani Prezydent Miasta Zabrze 

 rekomendacja

 

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ!

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA I MY


 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 37 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018 / 2019  do klas I (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły), IV i VII.

Wnioski rodziców przyjmowane będą od 5 marca do 24 marca 2018 r. 

Obowiązujące zarządzenia:

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 67

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 68

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 69 

dzien otwarty sp37


Zaczynamy rekrutację do klas IV i VII !

Od 20 marca do 14 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 37 trwa rekrutacja do klas IV i VII.

Poniżej znajdują się wnioski, które należy pobrać i wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły.

Do klasy IV szkoły podstawowej wnioski mogą składać rodzice uczniów z tych szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane są przynajmniej dwa oddziały klasy III.

Do klasy VII wnioski składają rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę VI.

Więcej informacji udziela sekretariat szkoły pod numerami: (32) 2712766, (32) 2712724. W czasie trwania rekrutacji sekretariat szkoły jest czynny od godz. 7.30 do 17.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Wniosek o przyjęcie do klasy IV

Wniosek o przyjęcie do klasy VII

FILM PROMOCYJNY - ZSO NR 5 W ZABRZU