Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Zbigniew Paprocki – przewodniczący

Marzena Linca – zastępca przewodniczącego

Izabela Fojcik – Radomska – księgowa

Katarzyna Stachura – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

 

Kornelia Surmacz

Sylwia Oko

Małgorzata Dyla - Piasecka