KONKURSY W SZKOLE

9 edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego pt: "Jak dobrze znasz Ziemię?"

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych

ZSO nr 5 w Zabrzu organizuje Miejski Konkurs Geograficzny logo konkursu
pt: "Jak dobrze znasz Ziemię?".

Konkurs kierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, 
szczególnie zainteresowanych treściami geograficznymi na 
przedmiocie PRZYRODA.

Ma na celu rozwijanie wiedzy o Ziemi.

W roku szkolnym 2008/2009 odbyła się I edycja dla szkół podstawowych.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 I etap ma charakter pisemny 
 II etap ma formę turnieju na żywo

W przerwie, pomiędzy kolejnymi etapami, czeka na zawodników niespodzianka - 
POKAZ DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH LUB FIZYCZNYCH

Nad poprawnością merytoryczną czuwa doradca geografii i przyrody Pan mgr Karol Rapior.

Finaliści są nagradzani bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi!

 IX edycja -  09 czerwca 2017 roku!

REGULAMIN IX EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 "JAK DOBRZE ZNASZ ZIEMIĘ?"

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


V edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego "W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka"

Miejski Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych

„W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka”plakat ogolny

Serdecznie zapraszamy uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w 
Miejskim Konkursie Geograficznym 
pt: ”W 90 minut dookoła świata”

Głównym celem projektu jest stworzenie dodatkowej możliwości służącej realizacji podstawy programowej w zakresie nauczania geografii w gimnazjum, w szczególności w pracy z uczniem zdolnym. 
Forma i treść konkursu są zatem zgodne z podstawą programową a projekt ma na celu przede wszystkim:

  • rozwijać w uczniach ciekawość światem
  • motywować uczniów do poszerzania wiedzy o Ziemi
  • motywować do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
  • motywować do systematycznej pracy
  • motywować do wykorzystania technologii informacyjnych
  • rozwijać logiczne myślenie
  • motywować do stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce

Konkurs promuje również osiągnięcia uczniów, motywuje szkoły do podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, rozwija współpracę między szkołami.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wykazują szerokie zainteresowanie geografią świata.

Sprawdza wiedzę ogólną z geografii regionalnej świata oraz szczegółową z wybranego obszaru.

Konkurs ma charakter testu pisemnego o nowatorskiej formule. Uczniowie przez 90 minut zmagają się z łamigłówkami, rebusami, quizami oraz rozwiązują krzyżówki sprawdzające wiedzę z wskazanej dziedziny.

W celu przygotowywania się uczniów do udziału w konkursie oraz zapoznania z typami zadań została utworzona strona internetowa konkursu, na której będą pojawiać się nowe zestawy zadań związane z tematyką konkursu.

https://sites.google.com/site/w90minutdookolaswiata


Nad poprawnością merytoryczną czuwa doradca geografii i przyrody Pan mgr Karol Rapior.

V edycja

Miejskiego Konkursu Geograficznego

dla uczniów szkół gimnazjalnych

pt: „W 90 minut dookoła świata - przystanek Afryka”

odbędzie się 05 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU


Finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim "Czy znasz swój język ojczysty?"

We wtorek 14 marca 2017 r. odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?
Za organizację konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele ZSO nr 5.

W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kolejne z trzech etapów służyły wyłonieniu osoby, która najlepiej zna język polski i która pięknie nim włada. 
Zwycięzcą został Marcin Pabisiak z Liceum Katolickiego, drugie miejsce zajęła Julia Podobińska z Gimnazjum nr 1, a trzecie Agata Lembryk z zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

Gratulujemy sukcesu!


Cieszymy się z zaangażowania młodzieży i liczymy na to, że przyszłoroczna edycja  konkursu zgromadzi wielu młodych polonistów!

Opracowała: Agnieszka Gurnacz


VIII Konkurs Wiedzy o Języku Polskim "Czy znasz swój język ojczysty?"

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.
Już po raz ósmy wyłonimy ucznia, który najlepiej orientuje się w zasadach rządzących polszczyzną.
Mamy nadzieję, że troska o piękno naszego języka będzie ważna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Harmonogram:
 
14 lutego 2017 r. - etap szkolny

14 marca 2017 r. - finał w II Liceum Ogólnokształcącym

Regulamin konkursu


V Miejski Konkurs Wiedzy o Zabrzu - podsumowanie

V edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu odbyła się 7 grudnia 2016r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko sprawdzić, ale również pogłębić swoją wiedzę. Imprezę uświetnił wykład na temat „Zabrze – miasto z przeszłości światłem malowane”, historyka, pana Dariusza Walerjańskiego, przewodniczącego Jury konkursu.
Konkursowi towarzyszyła także wystawa akwareli "Kanał sztolniowy oraz parki wypoczynkowe w Zabrzu" pana Józefa Jonika, który brał udział w imprezie i opowiedział zebranym o swoich pracach. 
 
W finale konkursu wzięli udział przedstawiciele 8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali 20 minutowe testy związane z historią i kulturą naszego miasta. Pytania ułożone były na podstawie bibliografii zawartej w regulaminie. Wyłonieni po części pisemnej uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych miejsc w Zabrzu, a gimnazjaliści brali udział w loterii pytań.
Zwycięzcami V edycji konkursu na poziomie szkół ponadgimnazjalnych zostali:
I miejsce Jowita Pieniążkowska VII LO; II miejsce Julia Musialik III LO; III  miejsce Agata Lembryk ZSE-U
Zwycięzcy gimnazjaliści to:
I miejsce Kinga Borowska Gimnazjum nr 1; II miejsce Magdalena Majsak Gimazjum nr 21; III miejsce Aleksandra Dzwonnik Gimnazjum nr 2.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, m. in. podwójne wejściówki do parku 12C sponsorowane przez ZKWK Kopalnia Guido, do Teatru Nowego, na Kąpielisko Aquarius, do Multikina, okulary multimedialne, albumy, kalendarze z akwarelami p. Jonika.
Konkurs został wpisany na listę kuratoryjną dzięki czemu laureaci z gimnazjów otrzymają także dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
 
 
 
W październikowym i grudniowym numerze "Suflera - Zabrzański Informator Kulturalny"ukazała się informacja o V Miejskim Konkursie Wiedzy o Zabrzu organizowanym przez ZSO nr 5

Opracowała: Teresa Kasza